Lütfen bekleyiniz...

Kullanım Şartları


MODAFABRİK Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

 www.modafabrik.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi  bundan böyle “Site’’ olarak anılacaktır) ve/veya “Üye, Müşteri, Tasarımcı, Ziyaretçi” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Site”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Site”de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktasınız. 

a.       İşbu “Site”nin sahibi “Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cd. 7.Sk. N:2 Osmangazi / BURSA” adresinde mukim REİSOĞLU İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca "REİSOĞLU İPLİK" olarak anılacaktır)’ dir.

b.       REİSOĞLU İPLİK; işbu kullanım koşullarını, sitede yer alan her tür bilgi ve içeriği,  KULLANICI/ÜYE/TASARIMCI/ZİYARETÇİ vb. kişilere herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. İşbu " Kullanım Koşulları" www.modafabrik.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Site”yi kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

Site                       : REİSOĞLU İPLİK tarafından; www.modafabrik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan  internet sitesi anlamına gelmektedir.

Kullanıcı              : Siteye erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler anlamına gelmektedir.

Üye                       : Siteye üye olan ve site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”. Aşağıda tanımlaması yapılan tasarımcılar ‘’Üye’’ statüsünde olmak zorundadır. İşbu kullanım koşullarında tanımlanan tasarımcılar, müşteriler, ziyaretçiler ve üyeler aynı zamanda ‘’Kullanıcı’’ statüsünde olup, kullanıcıların uymakla olduğu tüm yükümlülüklerden sorumludurlar. 

Üyelik                  : Sitede bulunan üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve gerçek bilgilerle doldurması ve verilen kimlik bilgilerinin “REİSOĞLU İPLİK” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. REİSOĞLU İPLİK, gerekçe göstermeksizin üyelik başvurusunu reddetme hakkına ve/veya üyelik için ek şart ve koşullar talep etme hakkına sahiptir. Üyelik; ‘’REİSOĞLU İPLİK’’ tarafından gerekli görmesi halinde her zaman sona erdirilebilir. ‘’Üyelik’’ esnasında verilen yanlış ve hatalı bilgilerden başvuruda bulunan kişinin kendisi sorumludur.

İçerik                    : Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, video, resim, rakam, yazı vb. görsel, işitsel ve yazımsal imgeler anlamına gelmektedir.

Tasarımcı            : Görsel hayal gücüne dayanan tüm imge, çizim, sembol vb. desenler tasarım sayılacağı gibi aynı zamanda fotoğraf olarak yüklenen görselleri yükleyen kişiler de tasarımcı olarak sayılacaktır.

Müşteri               : Tasarımlı veya tasarımlı olmayan herhangi bir ürünü almak vasıtasıyla  siteye giren herhangi kimseler anlamına gelmektedir.

Komisyon Modeli : Siteye tasarımını yükleyen tasarımcının tasarımının başka bir müşteriye satılmasından elde edilen gelirin bir kısmını kazanması anlamına gelmektedir.

MODAFABRİK Üyelik Hesabı: Üyenin sitenin içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda REİSOĞLU İPLİK’ ten talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile site üzerinden eriştiği üyeye özel internet sayfaları bütünü.

MODAFABRİK Arayüzü                 :REİSOĞLU İPLİK ve üyeler tarafından oluşturulan içeriğin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve "MODAFABRİK Veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “REİSOĞLU İPLİK”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

MODAFABRİK Veritabanı : Site dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “REİSOĞLU İPİLK”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. KULLANIM KOŞULLARI, UYGULAMALAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER;

a.       Kullanıcılar (tüm zümreler) sitede hukuka aykırı işlem yapamazlar. Kullanıcıların site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Hukuka aykırı olarak yapılan işlemlerden  REİSOĞLU İPLİK hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar işbu sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. 

b.      REİSOĞLU İPLİK, site içerisinde sunulan hizmetlerde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler sitede ilan edilerek kullanıcılar bilgilendirilir. Yapılan değişiklikler  sitede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

c.       Site, kullanıcılardan tasarımcı zümresi tarafından MODAFABRİK veritabanına yüklenen "Tasarımların" 14 adet farklı üründe 3 boyutlu olarak görüntülenmesi özelliğine sahiptir. "REİSOĞLU İPLİK", "Tasarımcılar" tarafından veritabanına yüklenen tasarımların hiçbir koşulda  hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Tasarımcılar; söz konusu tasarımlar dolayısıyla “REİSOĞLU İPLİK’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “REİSOĞLU İPLİK’ in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını ve rücu hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

d.      Site; tasarımcıların yüklediği tasarımları, diğer kullanıcıların sipariş vererek REİSOĞLU İPLİK’ ten  satın alabilmesi özelliğine sahiptir. İşbu kapsamda; herhangi bir tasarımcının yüklediği tasarım neticesinde satılan her ürün için REİSOĞLU İPLİK; ilgili tasarımcıya satış bedeli üzerinden komisyon vermektedir. Tasarımcı aşağıda belirtilecek olan komisyon bedeli haricinde REİSOĞLU İPLİK’ ten hiçbir hak ve talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

e.       Tasarımcılar tarafından siteye yüklenen tasarımlar neticesinde satışı gerçekleşen ürünlere ilişkin komisyon oranları aşağıda belirtildiği şekildedir. REİSOĞLU İPLİK aşağıda belirtilen komisyon oranlarını dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Komisyon oranlarının herhangi bir ürünün satışından sonra gerçekleştirilmesi halinde, satışı yapılan ürün için satış esnasında sitede yayımda olan komisyon oranı uygulanarak kullanıcının hakları korunur.


Satış Adeti

Komisyon Oranı

0 - 10

% 10

11 - 20

% 11

21 - 30

% 12

31 - 40

% 13

41 - 50

% 14

51 - ~

% 15


f.        REİSOĞLU İPLİK’ in; modafabrik web sitesi üzerinden tasarımcılar tarafından yüklenen tasarımlardan oluşan ürünlere ilişkin toptan satış yapma hakkı vardır. Toptan satış durumda tasarımcıların kazanacağı komisyon oranları bir üst madde (e bendi) belirtilen oranlarda bağımsız olmak üzere aşağıdaki şekildedir. Tasarımcılar; yüklemiş oldukları görseller gizli olmadığı sürece, görselin çoğaltılması ve kullanılmasında REİSOĞLU İPLİK’ e izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Aşağıda belirtilen toptan satış komisyon oranlarının ödenmesine ilişkin esaslar, parça başı satış komisyon oranları ile aynıdır


Satış Adeti

Komisyon Oranı

0 - 100

50,00-TL

101-500

100,00-TL

501-1000

250,00-TL

5001-20000

750,00-TL

20001 ve üstü

1.000,00-TL


g.       Tasarımcıların kendi yükledikleri desenlerin giydirildiği ürünleri alması halinde işbu kullanım şartları kapsamında başlangıç komisyonu %10 olduğundan (madde 3/e), tasarımcı %10’luk bir indirimden yararlanmış olur.

h.      Ödeme Koşulları : Yukarıda belirtilen komisyon oranları kapsamında; satış bedelinin 20,00-TL’nin üstünde olması kaydıyla, satışın gerçekleştiği andan itibaren en geç  30 gün içerisinde kullanıcının (tasarımcı) üye olma esnasında formda belirtmiş olduğu banka iban numarasına yapılır. Satış bedeli yine bu maddede belirtilen 30 günlük süre geçerli olmak kaydıyla kendisine yapılır.

i.        Cayma Hakkı         : Bir üst maddede belirtilen süreler, müşterilerin cayma hakkını kullanma süresi dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda müşterinin 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanması halinde tasarımcı REİSOĞLU İPLİK’ ten hiçbir talepte bulunamaz. Belirtilen süreler ile sınırlı olmamak kaydıyla ayıplı mal vb. durumlara ilişkin satışa konu malın iadesi söz konusu olursa, tasarımcı yine REİSOĞLU İPLİK’ ten hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

j.        REİSOĞLU İPLİK tarafından; tasarım ürünlere konu satışlarda ürünler tamamen özel olarak üretilip dikilmektedir. Bu sebeple söz konusu ürünler ayıplı ürün olmadığı sürece ürünlerin REİSOĞLU İPLİK tarafından iadesi kabul edilmez. İşbu husus sadece tasarımcı tarafından tasarlanan ve bu yönde REİSOĞLU İPLİK tarafından üretilen ürünler için geçerlidir. Sitede tasarım olmayan ve REİSOĞLI İPLİK tarafından satışa sunulan ürünler bu kapsamda değildir.

k.       Vergi Mükellefleri İçin Ödeme Usulleri :REİSOĞLU İPLİK tarafından yapılacak olan komisyon ödemesi, vergi mükellefi olanlardan fatura talep edilmesi sureti ile yapılır. İlgili tasarımcı tarafından işbu kullanım koşullarının son sayfasında belirtilen fatura bilgilerini kapsayacak şekilde; satış tarihinden itibaren 7 gün içerisinde fatura kesilip, REİSOĞLU İPLİK’ e ulaştırılması gerekmektedir. Fatura kesilmediği sürece REİSOĞLU İPLİK ödeme yapmakla yükümlü değildir. Söz konusu komisyon ödemesi faturanın REİSOĞLU İPLİK’ e ulaşmasını takiben f maddesinde belirtilen sürelerin dolması ile muacceliyet kazanır. Bu kapsamda; kullanıcı REİSOĞLU İPLİK’ ten herhangi bir faiz vb. talepte bulunamaz.

l.        Vergi Mükellefi Olmayanlar İçin Ödeme Usulleri : REİSOĞLU İPLİK, vergi mükellefi olmayan gerçek şahıs kullanıcılara yapacağı komisyon ödemeleri için gider pusulası düzenlemektedir. Bu kapsamda vergi mükellefi olsun olmasın siteden tüm şahısların faydalanması ve sitenin tüm şahısların kullanımına açılması amaçlanmaktadır.

m.    Tasarımcılar’’ ve tüm kullanıcılar site dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

n.      Tasarımcılar ve tüm kullanıcılar site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "REİSOĞLU İPİK’ in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

o.       REİSOĞLU İPLİK 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi’ ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı" ların site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

p.      REİSOĞLU İPLİK, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir ve işleyebilir. Aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. REİSOĞLU İPLİK süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

q.       REİSOĞLU İPLİK online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının MODAFABRİK’ e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

r.        REİSOĞLU İPLİK “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve MODAFABRİK arayüzünü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, MODAFABRİK üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine REİSOĞLU İPLİK tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; REİSOĞLU İPLİK’ in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

s.       Sitede verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan REİSOĞLU İPLİK’ in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

t.        Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla MODAFABİRK veritabanı MODAFABİRK Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte REİSOĞLU İPLİK’ in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) REİSOĞLU İPLİK’ e ait ve/veya "REİSOĞLU İPLİK’’ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, REİSOĞLU İPLİK’ in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının REİSOĞLU İPLİK’ in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde REİSOĞLU İPLİK tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde REİSOĞLU İPLİK’ in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

5. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

REİSOĞLU İPLİK dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları" nı herhangi bir zamanda “Portal” da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları" nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı” nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde REİSOĞLU İPLİK’ in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve REİSOĞLU İPLİK’ in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları” ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde BURSA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları REİSOĞLU İPLİK tarafından “Site” de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.